Naj spremembe
na dan 22.03.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


Ta spletna aplikacija uporablja piškotke. Več o tem si preberite tukaj.

Vsebina spletnih strani je zgolj informativnega značaja in v nobenem primeru ne pomeni nasveta ali ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Pred odločitvijo priporočamo posvet s finančnim strokovnjakom.

Vsi podatki, tako v analizah, komentarjih kot tudi v ostalih člankih, so pripravljeni na podlagi javno znanih podatkov, pridobljenih iz medijev, sporočil za javnost, letnih poročil družb in drugih primernih virov. PFCI, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost podatkov na svoji spletni strani in tudi ne za točnost in pravilnost podatkov na straneh, do katerih je s spletne strani družbe omogočena povezava, niti ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi obiskovalcem nastala zaradi uporabe informacij, pridobljenih na spletnih straneh PFCI, d.o.o. Prav tako PFCI, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo nastalo zaradi same uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani oz. povezav s spletne strani PFCI, d.o.o. na spletne strani drugih ponudnikov.

PFCI, d.o.o. v sporočilih in komunikaciji s strankami lahko uporablja besede kot so: "ocenjujemo", "pričakujemo", "napovedujemo", "menimo", "verjamemo", "anticipiramo", "planiramo", "morda", "verjetno", "najbrž" in druge besede s podobnim vsebinskim pomenom. Uporabnike opozarjamo, da se te besede nanašajo na nepredvidljive dogodke v prihodnosti, ki jih ni moč zanesljivo napovedati. Vse napovedi prihodnosti so podvržene različnim tveganjem, ki lahko vplivajo na to, da se dejansko dogajanje odvija drugače od pričakovanega. PFCI, d.o.o. za objavo sporočil in komunikacije s strankami na svoji spletni strani ne prejema nobenih finančnih ali drugih nadomestil, nagrad ali provizij s strani izdajateljev finančnih instrumentov omenjenih v poročilih. Za odločitve sprejete na podlagi informacij na spletnih straneh družbe PFCI, d.o.o. odgovarja vsak posameznik sam.

PFCI, d.o.o. si bo po svojih močeh prizadeval za ažurnost podatkov objavljenih na svoji spletni strani, prav tako pa se bo s potrebno skrbnostjo trudil, da bo podatke zajemal iz kredibilnih virov. Kljub temu PFCI, d.o.o. ne garantira konstantne ažurnosti vseh vsebin in podatkov, niti ne odgovarja za ažurnost podatkov pridobljenih s strani tretjih ponudnikov.

Podatki na tej spletni strani so namenjeni širšemu krogu ljudi in zato ne upoštevajo izkušenj, finančnih zmožnosti in želja posameznikov. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v vrednotne papirje je predpogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom vrednostnih papirjev oz. drugih investicijskih odločitev.

Podatki o dosedanjih donosih vrednostnih papirjev ne pomenijo garancije za njihovo prihodnjo donosnost in ne izključujejo tveganj, ki so prisotna pri opravljanju dejavnosti na trgu vrednostnih papirjev. Vse transakcije s finančnimi instrumenti v vsakem trenutku vsebujejo tveganje izgube dela ali celotnega začetnega vložka, kar pomeni, da obstaja možnost, da bo prodajna cena finančnega instrumenta nižja od nabavne cene. Temu tveganju se ni moč izogniti! Določeni izvedeni finančni instrumenti vsebujejo tudi možnost izgube zneska, oziroma nastanek finančne obveznosti, ki presega začetni vložek.

PFCI, d.o.o. je ali morebiti še bo trgoval za svoj račun z vrednostnimi papirji oz. drugimi finančnimi instrumenti predstavljenimi na svoji spletni strani. PFCI, d.o.o. si bo kljub temu prizadeval svojim strankam nuditi neodvisno mnenje ne glede na naložbeno politiko družbe.

PFCI, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vseh ali dela podatkov na svoji spletni strani brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom.

PFCI, d.o.o. se zavezuje, da bo vse osebne podatke uporabnikov oz. strank pridobljene preko spletne strani ali drugače, varoval kot poslovno skrivnost. PFCI, d.o.o. teh podatkov brez privoljenja njihovih lastnikov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih določenih z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev ter Zakonu o preprečevanju pranja denarja. PFCI, d.o.o. ne sprejema odgovornosti za varstvo zasebnosti in vsebine spletnih mest tretjih ponudnikov, do katerih vodijo povezave s spletne strani družbe. PFCI, d.o.o. obvešča stranke, da lahko v skladu s 73. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov kadarkoli podajo pisno prepoved uporabe njihovih osebnih podatkov za namene direktnega marketinga.

Logotip PFCI, d.o.o. je zaščitena znamka, katere uporaba je prepovedana brez pisne privolitve odgovorne osebe družbe. Preostale korporativne znamke na spletni strani PFCI, d.o.o. so last tretjih oseb. Tudi uporaba teh znamk je dovoljena le po predhodni odobritvi posameznega lastnika znamke.

Razmnoževanje dela vsebin ali celotnih vsebin iz te spletne strani je prepovedano, razen na podlagi vnaprejšnjega pisnega dogovora s PFCI, d.o.o.

Za vsebino svojih spletnih strani je v celoti odgovorna družba PFCI, d.o.o., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper. Družba lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni vsebino tega Pravnega obvestila. Nova vsebina stopi v veljavo s trenutkom objave na tem mestu.

Zadnja sprememba tega obvestila: 20.02.2019