Naj spremembe
na dan 19.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


02.11.2015, 09:32
V priloženih tabelah je pripravljen pregled izbranih delnic po panogah in izbranih finančnih kazalnikih na najpomembnejših borzah sveta.


03.08.2012, 11:46
Za nami je  obdobje velikih sprememb . Finančna kriza je kapitalski trg v Sloveniji izjemno prizadela, kar se pozna v ogromnem padcu borznega prometa. Pri tem nismo izjema. V takih časih je potreba trezno presoditi razmere na trgu in poiskati odločitev kako naprej. Mi smo se odločili za prekinitev delovanja kot samostojna borznoposredniška družba in  nadaljevanje kot odvisni borznoposredniški zastopnik . Na ta način stranke ne bodo...


30.05.2012, 09:46
Spoštovani,   Obveščamo vas, da je družba Primorski finančni center Interfin, d.o.o. dne 30.05.2012 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev s katero je ta odločila, da se družba vpiše v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov. PFCI, d.o.o. bo v nadaljevanju z borznoposredniško družbo ALTA Invest d.d. iz Ljubljane podpisala Pogodbo o odvisnem borznoposredniškem zastopniku s čimer bodo izpolnjeni...


12.03.2012, 14:31
Spoštovani, Borznoposredniška družba PFCI, d.o.o. je v skladu z načrtom dne 24.2.2012 v sodelovanju s Centralno klirinško depotno družbo (KDD) opravila prenose slovenskih finančnih instrumentov na trgovalnih računih strank. Finančni instrumenti vseh tistih strank, ki niso podale zahteve za prenos na drugo borznoposredniško družbo po lastni izbiri ali na registrski račun pri KDD, so preneseni na trgovalne račune pri...


30.01.2012, 08:48
Spoštovani, Borznoposredniški družbi Primorski finančni center Interfin, d.o.o. (PFCI) in ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. (ALTA), obveščata vse stranke PFCI, da je v postopku prenosa finančnih instrumentov na trgovalnih računih zaradi prenehanja dejavnosti borznoposredniške družbe PFCI prišlo do pomembnih sprememb. Agencija za trg vrednostnih papirjev je namreč objavila stališče (v celoti dostopno na spletni...


16.12.2011, 09:47
Spoštovani, Družba PRIMORSKI FINANČNI CENTER INTERFIN, borzno posredniška družba, d.o.o., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper (v nadaljevanju: PFCI), vas obvešča, da je edini družbenik družbe PFCI dne 13.12.2011 sprejel sklep, s katerim se dejavnost družbe PFCI spremeni tako, da slednja ne bo več opravljala investicijskih storitev in poslov po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) kot borzno posredniška družba. Družba...


26.05.2008, 09:00
V skladu z 8. odstavkom 23. člena Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Ur.l. RS št. 74/09) na tem mestu objavljamo Letna poročila borznoposredniške družbe PFCI, d.o.o. skupaj z revizijskim mnenjem.